Algemene voorwaarden

Ondanks de constante zorg en aandacht die Goalies Only besteedt aan de site, is het mogelijk dat de informatie die op www.goaliesonly.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten kunnen echter niet altijd worden voorkomen.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Goalies Only zijn die van de auteur(s) en/of van de redactie, of de webmaster. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op Goalies Only geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Goalies Only sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Goalies Only. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Goalies Only is verkregen.

Goalies Only behoudt het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten, aan te passen of niet te plaatsen. Goalies Only behoudt zich tevens het recht voor – tenzij anders is overeengekomen met de auteur – artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeldmateriaal.

Goalies Only is een initiatief van Kusters Holding BV. Legrasweg 6, 1251 GS Laren (NH)